W dniu 24 marca 2012 roku w Warszawie na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej przeprowadzono II etap Olimpiady Techniki Samochodowej, który obejmował zestaw 40 pytań testowych z wiedzy podstawowej (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz z wiedzy specjalistycznej (budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:
− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do finału z drugim wynikiem punktowym spośród 12 finalistów został zakwalifikowany uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie – Jacek TREKIEL (62 pkt.)

W II etapie olimpiady udział wzięlo udział ponad 400 uczestników z ponad 100 szkół z całej Polski, w tym również Radosław Migasiewicz (41 pkt.) oraz Szymon Sztymela (47 pkt.) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Konkurencja byłą więc ogromna Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych wyników. Do udziału w olimpiadzie uczniów przygotowywał mgr Bolesław Moniuszko.

Etap finałowy odbędzie się 12 maja 2012 r. – powodzenia!

Dodaj komentarz