Znamy już wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zobaczcie sami, jest się z czego cieszyć!!!
TECHNIKUM
Technik ekonomista:
– kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – 92,86%
– kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości – 76,92%
Technik logistyk:
– kwalifikacja AU.32 Organizacja transportu – 92,86%
Technik pojazdów samochodowych:
– kwalifikacja MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – 78,57%
Technik mechanik:
– kwalifikacja MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 57,14%
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Zawód sprzedawca:
– kwalifikacja AU.20 Prowadzenie sprzedaży – 88%
Wszystkim, którzy zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie serdecznie gratulujemy!!!