ZSP jest placówką kształcącą i wychowującą młodzież w zawodach zgodnych
z zapotrzebowaniem rynku pracy, zachowującą dobrą jakość kształcenia dzięki rozwojowi zawodowemu i samorealizacji nauczycieli oraz efektywnej współpracy z otoczeniem, funkcjonującą dla przekazywania wiedzy uczniom w bardzo dobrych warunkach kształcenia
i atmosferze sprzyjającej zdobywaniu osiągnięć, a także wymianie doświadczeń w procesie edukacji.

Zapoznaj się z „Koncepcją pracy szkoły”

Dodaj komentarz