Wyniki etapu okręgowego konkursu logistycznego „OD TECHNIKA DO LOGISTYKA”
W dniu 05.04.2023r. uczniowie klas technikum logistycznego w składzie: Daria Wilkowska (4TLb), Zofia Galert (3TL), Patryk Sikora (4TLa), Jakub Kurzac (4TLb), Paweł Grondys (4TLb), Daria Urbańska (2TLa), Arkadiusz Bieniek (4TLb) i Martyna Łytka (2TLb) przystąpili do drugiego okręgowego etapu OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „OD TECHNIKA DO LOGISTYKA 4.0”. Organizatorami konkursu byli: Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe „LogPoint” Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego oraz Uczniowskie Koło Logistyczne „SIGMA” z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi i dwóch zadań otwartych sprawdzające wiedzę logistyczną.
Dziękujemy uczestnikom za godne reprezentowanie szkoły.