1. Konkurs ma na celu promowanie matematyki, spojrzenie na przedmiot oczyma wyobraźni i przeniesienie swoich myśli na fotografię
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika. W konkursie nie mogą brać udziału te zdjęcia, które wcześniej publikowano, ani te, które były zgłaszane wcześniej w innych konkursach. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 zdjęcia.
 4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. format zapisu: JPG,
  2. maksymalna waga 1,5 mb
  3. maksymalny rozmiar zdjęcia to 1800 x 2700
  4. dopuszczone jest zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 5. Do pracy należy dołączyć informację, opisującą jakiego pojęcia matematycznego dotyczy fotografia, np. proste równoległe, funkcja kwadratowa, symetria osiowa.
 6. Termin nadsyłania prac: 27.04.2021 na adres: baura@zsp-sycow.pl, w tytule proszę wpisać: „KONKURS – imię, nazwisko, klasa”
 7. Za udział w konkursie przewidziane są punkty dodatnie z zachowania (+20 pkt).
 8. Za zajęcie miejsc: I, II oraz III przewidziane są oceny celujące z matematyki (z aktywności) oraz drobne upominki.
 9. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 10. W razie ewentualnych pytań proszę kontaktować się przez dziennik elektroniczny z nauczycielami matematyki.
 11. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.
 12. Zastrzega się prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.