Dnia 2 czerwca 2017 uczennice naszej szkoły wzięły dział w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień pod nazwą  „Wakacje z głową”, organizowanym przez Komendę Powiatową w Oleśnicy i Powiatową Staję Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnicy. Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży bezpiecznych form spędzenia wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających i ich wpływie na organizm człowieka, a także propagowanie wiedzy na temat szkodliwości środków psychoaktywnych.

W konkursie wzięły udział uczennice klasy I TE: Faustyna Kłobucka, Żaneta Walczak, Aleksandra Żuk oraz uczennica klasy II TE Aurelia Bryłka. Gratulujemy zaangażowania, kreatywności podczas wykonywania poszczególnych zadań konkursu oraz chęci poszerzania wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność intelektualną i kondycję fizyczną

Na potrzeby konkursu uczennice  przygotowały „wierszyki profilaktyczne.:)

Czy alkohol jest dla ludzi

Wers ten wątpliwości budzi

Bo alkohol zdrowiu szkodzi

Głupie też pomysły rodzi

Bardzo kusi nas nieletnich

No i także pełnoletnich

Uzależnia wielu ludzi

Gdy się jakiś problem budzi

A więc lepiej nie pi wcale

To żyć będziesz doskonale

Bez wyrzutów i bez kaca

Chęć to życia rano wraca

Jesteś trzeźwy masz kontrolę

Miło w domu miło w szkolę

Twoja przyszłość jest w twych rękach

Gdy nie myślisz o procentach