W maju i czerwcu 2014 r. odbył się w naszej szkole konkurs pt. „RYZYKO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”, nad którym patronat objęła Akademia Krajowego Rejestru Długów z Wrocławia. Konkurs obejmował dwa etapy: I etap – test z zakresu wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, II etap – prezentacja dotycząca wybranego pomysłu na działalność gospodarczą. W konkursie wzięło udział 39 uczniów z klas I, II i III technikum ekonomicznego. Spośród 9 uczestników II etapu komisja w składzie: Pani Monika Bekas – pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji i dyrektor AKRD, Pani Magdalena Szkudlarek, Pani Anna Dąbrowska, wyłoniła trzech laureatów konkursu. Nagrody zostaną wręczone przez Panią Monikę Bekas w Krajowym Rejestrze Długów (fundator nagród) we Wrocławiu podczas wizyty studyjnej w dniu 10.06.2014r.

Akademia Krajowego Rejestru Długów z Panią Moniką Bekas wspiera inicjatywę konkursu w naszej szkole od czterech lat, ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty dla uczniów, również z możliwością wizyt w KRD we Wrocławiu. Jest to dla nas cenna współpraca.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły – p. M. Szkudlarek i p. A. Dąbrowska

Dodaj komentarz