Nauczyciele przedmiotów logistycznych i języka angielskiego  ogłaszają konkurs na ozdobę wielkanocną z przedmiotów pochodzących z recyklingu, łącząc nadchodzące święta i Światowy Dzień Recyklingu, który przypada na 18 marca.

Technika dowolna, materiały dowolne, oceniany będzie efekt  i wkład pracy.

Termin dostarczenia pracy: 31 marca 2021r. (środa)

Wykonaną ozdobę należy przynieść do szatni szkolnej budynku A do pani Haliny Grędy w podanym terminie, zachowując środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego. Po przejściu kwarantanny ozdoby ocenia komisja konkursowa składająca się z nauczycieli.

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Za pierwsze 3 miejsca przewidziano bony podarunkowe, pozostali zaangażowani uczestnicy zostaną obdarowani punktami dodatnimi z zachowania.

W razie ewentualnych zapytań proszę kontaktować się przez dziennik elektroniczny z panią Aleksandrą Lubczyńską lub Anną Mak.