Dyrektor szkoły informuje, że od 25 maja 2020 r. w naszej szkole osoby, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w konsultacjach będą miały taką możliwość. Z uwagi na konieczność zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa ustalono szczegółowy harmonogram w/w konsultacji – pobierz harmonogram