Dyrektor szkoły informuje, że w kolejnym tygodniu, czyli od 15 czerwca 2020 r. w naszej szkole uczniowie klas przejściowych, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w konsultacjach będą mieli taką możliwość. Z uwagi na konieczność zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa ustalono szczegółowy harmonogram w/w konsultacji – pobierz harmonogram