13 grudnia 2017r. na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pana Pawła Wróblewskiego uczennice z technikum ekonomicznego uczestniczyły w lekcji o administracji rządowej i samorządowej w województwie. Pogram zajęć stanowił odpowiedź na potrzeby poszerzenia bądź uzupełnienia wiedzy z zakresu przedmiotu prawo i wiedza o społeczeństwie.

W ramach zajęć zaprezentowane zostały kompleksowe informacje, dotyczące zadań realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto szczegółowo omówiono:

  • historie kształtowania się Samorządu Województwa;
  • zakres kompetencji i działania Wojewody, Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa;
  • działania Samorządu Województwa (Sejmiku, Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego);
  • przebieg sesji Sejmiku Województwa;
  • komisje oraz kluby Sejmiku;
  • symbole władzy oraz nagrody Samorządu Województwa.

Na zakończenie przeprowadzony został krótki konkurs z wiedzy o regionie i samorządzie, w którym wygrać można było zestaw gadżetów z logotypem Dolnego Śląska. Konkurs wygrała Nicole Zajdler.