Praca zespołowa zwiększa kompetencje społeczne, bo możemy wymieniać się poglądami, uczy efektywności, bo każdy pełni jakąś funkcję w zespole, pozwala na zaangażowanie i wykazanie się aktywnością. Tego uczą się młodzi logistycy. Dzisiaj sami zdobywali wiedzę pracując zespołowo przy tworzeniu plakatów.