Nasi  uczniowie, wraz z opiekunami,  otrzymali zaproszenie do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na wykład multimedialny zatytułowany „ Lekcje wiedzy o administracji rządowej i  samorządowej w województwie „ . W trakcie trwania zajęć (31 maja 2017 r.)pracownicy Kancelarii Sejmiku  zaprezentowali uczestnikom kompleksowe informacje, dotyczące zadań realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz zasad funkcjonowania  Samorządu Województwa Dolnośląskiego . Na zakończenie lekcji został przeprowadzony krótki konkurs z wiedzy o regionie i samorządzie, w którym  nasi  uczniowie zdobyli trzy pierwsze nagrody.

Lekcje te mają pozytywny wpływ na kształtowanie wśród młodzieży świadomości społecznej oraz zrozumienia swoich praw i obowiązków, wynikających z przynależności do regionalnej wspólnoty .