14 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyła się Liga Klas, podczas której uczniowie całymi klasami przemieszczali się pomiędzy 12 stacjami. Na stacjach musieli wykonać  zadania przygotowane przez nauczycieli  np. na geografii – wesołe zagadki geograficzne – hasło jest miastem w Polsce np. „Dobrze się zastanów zanim wpiszesz to miasto  – PRZEMYŚL”; na matematyce – tangramy, zadania logiczne ;na sali gimnastycznej – strzały do bramki i rzuty do kosza; na logistyce – ułożenie na czas palety, na języku angielskim – quiz z wykorzystaniem aplikacji Kahoot.

Rywalizacja w zdobywaniu punktów była zacięta, każda klasa chciała zająć I miejsce –nagroda  50 pkt dla każdego ucznia doliczanych do zachowania, było o co walczyć.  Ostatnia stacja na jakiej się zatrzymali uczniowie – przygotowana  przez Radę Rodziców – to lody włoskie.