8 stycznia 2015
roku odbył się w naszej szkole I etap konkursu „Liga Młodych Logistyków 2015”. W eliminacjach brały udział 2 zespoły trzyosobowe a   uczniowie wspólnie (w zespole) rozwiązywali swój arkusz z zadaniami.

 

W skład zespołów z naszej szkoły weszli:

zespół I: Anna Muszyńska, Patryk Mierzwa, Jakub Wyrwas

zespół II: Jagoda Jankowska, Kamil Zawisza, Damian Duchnik

„Liga Młodych Logistyków” jest autorskim projektem Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, a jego główny cel stanowi pogłębianie wartości merytorycznych uczestników jak i studentów.

Opiekunem konkursu jest mgr inż. Magdalena Małolepsza

Dodaj komentarz