{gallery}/galeria/g_109/1{/gallery}3 kwietnia uczniowie klasy drugiej i trzeciej technikum logistycznego odbyli wycieczkę dydaktyczną do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Grupa miała okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez pracowników WSL i Instytutu Logistyki i Magazynowania dotyczących oferty edukacyjnej WSL, projektu unijnego „Wirtualne Laboratoria – Sukces Innowacji” oraz „Zawód technik logistyk w perspektywie oczekiwań rynku pracy”.

Ponadto w bardzo ciekawy sposób przedstawiona została „Logistyka w Formule 1”.
Po zakończeniu wykładu uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratorium identyfikacji przy pomocy fal radiowych (RFID) ILiM, dzięki czemu mogli zapoznać się z praktyczną obsługą urządzeń do automatycznej identyfikacji danych.
Na zakończenie wycieczki do WSL-u uczniowie udali się z wizytą gościnną do przedsiębiorstwa DPD Polska w Komornikach, gdzie mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda proces przyjmowania, sortowania i wydawania paczek kurierskich.
Opiekunowie wycieczki: mgr inż. Magdalena Małolepsza, mgr Anna Dąbrowska, inż. Radosław Wdowik.

Dodaj komentarz