04 marca 2019 r. uczniowie klasy 2TL wzięli udział w wycieczce zawodoznawczej, której celem było zapoznanie się z działalnością Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej, który został wybudowany w 2014 r.

W czasie wizyty pracownicy firmy opowiedzieli młodzieży o roli i funkcjonowaniu firmy w środowisku, zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowywaniu odpadów do ponownego ich użycia, recyklingu, innych procesach odzysku oraz o unieszkodliwianiu odpadów. Uczniowie mieli także okazję z bliska przyjrzeć się, jak pracuje ten nowoczesny zakład oraz jak wygląda linia technologiczna sortowni odpadów.

Ta wizyta z pewnością przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej młodzieży oraz rzuciła nowe światło na zagadnienia, którymi może w przyszłości zajmować się logistyk.