Damian Kulicki uczeń klasy IV technikum ekonomicznego został zakwalifikowany do finału XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”. Znalazł się wśród 100 uczniów z najlepszymi wynikami w kraju, a okręgu wrocławskim osiągnął najlepszy wynik. Jest to tym większy sukces, że w olimpiadzie startują uczniowie z renomowanych wrocławskich liceów, którzy zwykle zajmowali w niej czołowe miejsca. Zawody II stopnia (okręgowe) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 10 stycznia 2014 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Honorowy Patronat nad XXVII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Życzymy Damianowi, aby został laureatem Olimpiady, gdyż finalistą już jest!!!

Wyniki można zobaczyć: https://owe.pte.pl/upload/files/uczestnicy/zakwalifikowani/xxvii/xxviiowelistauczestnikowzakwalifikowanychdozawodowcentralnych.pdf

Dodaj komentarz