Z dumą informujemy, że nasze technikum otrzymało tytuł „Srebrnej Szkoły 2024”
Tytuł ten przysługuje szkołom, które w rankingu Perspektyw zgromadziły odpowiednią liczbę punktów. Nasze technikum uzyskało 50.12 punktów, co oznacza, że zajęliśmy 219 miejsce w Polsce wśród wszystkich techników oraz 9 miejsce w województwie dolnośląskim. Sukces ten zawdzięczamy całej społeczności szkolnej: uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrekcji, ale także organowi prowadzącemu, który dba o dobre warunki nauki. W trakcie przyznawania miejsc w rankingu Kapituła Perspektyw bierze pod uwagę zdawalność na egzaminach zewnętrznych (matura, egzamin zawodowy) oraz sukcesy w Olimpiadach Ogólnopolskich.
Więcej informacji na stronie https://perspektywy.pl/portal