Uczniowie klasy IIITM i Aurelia Bryłka z kl. IIITE   wzięli udział w ogólnopolskim  konkursie  literackim: Misja – książka!  Napisali  oni dwa zbiory opowiadań  i zaprojektowali książkę od pierwszej do ostatniej strony w Inteligentnym Systemie Wydawniczym Ridero.

Celem konkursu literackiego jest promowanie czytelnictwa, wzbudzenie zainteresowania twórczością literacką oraz nowoczesnymi sposobami jej rozpowszechniania, a także rozwijanie kreatywności i talentów literackich wśród młodzieży.

Konkurs otrzymał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki.