W związku z  „Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”,  nasza szkoła  włączyła się do działań  organizowanych  przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie, Uczennice  klasy  I b TE, II a TE  oraz III d TL uczestniczyły w akcji  na rzecz promocji pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, która odbywała się na terenie Sycowa.

Dnia 26.11.2014 dziewczęta z  przygotowanymi  transparentami przemaszerowały przez miasto , rozdawały ulotki i skandowały hasła przeciwko przemocy wobec kobiet . Nasza szkoła wraz z pracownikami MGOPS działała  w okolicach targowiska.

 

Dodaj komentarz