Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują” Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Umożliwia młodym udział w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze. Dostarcza informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów oraz angażuje w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Wyniki szkolnych wyborów

Frekwencja wyniosła 61,4 %

Oddanych zostało 223 głosów, w tym 10 nieważnych.

Kolejność Komitetów Wyborczych:

I miejsce: Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 53 głosów (25%),

II miejsce: Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość – 50 głosów (23%)

III miejsce: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 47 głosów. (22%)

Pozostałe komitety wyborcze zdobyły następującą ilość głosów:

Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 40, (19%)

Polskie Stronnictwo Ludowe – 21, (8%)

Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy – 2 (0,9%)

Wybory przeprowadzone zostały przy aktywnym udziale uczniów klasy 2TE, tworzącymi Komisje Wyborcze, w składzie: Oliwia Malinowska, Patrycja Janic, Ola Rosiak, Paula Smorawska, Ola Moskwa, Marlena Markowicz, Zosia Nowak, Sara Śliwińska, Beata Ratajczak, Vanessa Mervaillie, Piotr Mierzwa, Gabriela Szewczyk.

„Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie wspiera żadnego z kandydatów, komitetów wyborczych czy reprezentowanych przez nich partii”.