Projekt „Moja firma w mojej gminie” jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Został on stworzony przez Fundację Viribus Unitis i obejmuje swym zasięgiem teren pięciu województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Koordynatorem całego przedsięwzięcia jest Mateusz Matysiewicz, prezes fundacji.

Projekt kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Działania w ramach projektu realizowanego przez szkołę  obejmowały: udział nauczycieli wraz z dwoma uczniami (liderami) w dwóch tradycyjnych szkoleniach, przeprowadzenie przez nauczyciela i liderów 12 godzin szkoleń dla pozostałych uczestników przedsięwzięcia, realizację szkoleń e-learningowych przez grupę 25 uczniów przy użyciu witryny internetowej, zamieszczonej na stronie www.mojafirmawmojejgminie.pl.

Projekt  realizowany jest przez nauczycielki oraz  grupę uczniów.

Nasza grupa reprezentowana jest przez uczniów kl. II c TE i III c TE: Bator Natalia, Angelika Jakóbczak, Martyna Kruszyk, Magdalena Głąb, Krzysztof Liebner, Julia Kaczor, Anna Moś, Iwona Rokosz, Ewa Domalaczna, Anna Małys, Julia Świątczak, Magdalena Kłobutowska, Bartosz Walicki, Aldona Dolata, Magdalena Wypchły, Kinga Sobczyk, Justyna Stawicka, Katarzyna Czachor, Lidia Markowicz, Inga Matuszewska, Kontek Justyna, Katarzyna Polan, Joanna Wilkosz, Katarzyna Nowak, Edyta Gruszka.

Liderami grup są uczniowie: Justyna Stawicka z kl. III d TE i Magdalena Kłobutowska z kl. III c TE.

Ponadto projekt dotyczy także wspólnego rozwiązania zadań: „Rynek nie lubi pustki” – znajdź nisze rynkowe, „The best idea” – wybór najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą poprzez badania marketingowe, „Przez trudy do gwiazd” – stworzenie planu marketingowego oraz organizację „Dni Przedsiębiorczości” w szkole – imprezy podsumowującej projekt. Nasi uczniowie są w trakcie realizacji tego projektu.

Dodaj komentarz