Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021

Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021

Informatory – podstawa programowa z 2017 r