Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w sesji Zima 2022 r. (styczeń-luty 2022) egzaminów: potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i zawodowego


Egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń-luty 2022


Organizacja egzaminu zawodowego:


Informatory – podstawa programowa z 2019 r

Informatory – podstawa programowa z 2017 r