Na całym świecie, 22 marca obchodzi się Światowy Dzień Wody, który ma na celu zwiększenie świadomości na temat ważnej roli, jaką odgrywa woda, oraz zagrożeń związanych z jej spadkiem. W naszej szkole uczniowie brali udział w specjalnych lekcjach na temat kryzysu wodnego, a także w wykładzie i konkursie tematycznym. Celem tych działań było zwiększenie szacunku do wody, która często bywa marnowana, pomimo pozornej dostępności w warunkach klimatu umiarkowanego.
Jednym z wydarzeń był wykład na temat wpływu przekształceń rzek i budowli hydrotechnicznych na zachowanie populacji ryb wędrownych, poprowadzony przez dr inż. Adama Marka Zawadę. Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawy wykład.
Uczniowie wykonali również plakaty promujące oszczędzanie wody oraz gazetki ścienne, zawierające wiele ciekawych informacji na temat wody i jej znaczenia w życiu ludzi, roślin
i zwierząt. Na lekcjach geografii obliczali swój „ślad wodny”.
Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody odbył się również szkolny konkurs wiedzy o wodzie, a oto wyniki:
I miejsce: Wiktoria Jaworska kl. 1TE
II miejsce: Patrycja Szantyr kl. 1TLa i Nikodem Rak kl. 1TLa
II miejsce: Mikołaj Nawrot kl. 2TLa