W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w  ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
Akcją zbierania telefonów w naszej szkole kieruje Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Renatą Żak.

 

Szczegółowe informacje zamieścimy wkrótce.

DO DYREKCJI
I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY

SZANOWNI NAUCZYCIELE,
DRODZY UCZNIOWIE
ORAZ RODZICE

W nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata” (Clean Up the World) zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w III edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

„ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY”.

Zapraszamy do dołączenia się Waszej placówki do ogólnopolskiej akcji ekologicznej,
w której zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął Pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły z całej Polski zbierając średnio po ok. 4 kg telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

Informujemy, że firma EKOPHONE prowadzi akcję ekologiczną, konkurs pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny” regularnie dwa razy w roku; na wiosnę z okazji „Dnia Ziemi” i jesienią z uwagi na „Sprzątanie Świata”.

Dodaj komentarz