1.Ogłoszenie z dnia 19.08.2020 r. Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie ul. Daszyńskiego 42 na lata 2020 -2024 

2. Ogłoszenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie ul. Daszyńskiego 42 na lata 2020 -2023

3.Przetarg:  Modernizacja dachu – budynek B w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie – ZSP w Sycowie ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację dachu – budynek B w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”

4. Ogłoszenie z dnia 23 września 2020 r. Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie ul. Daszyńskiego 42 na lata 2020 -2023

5. Ogłoszenie z dnia 14 października 2020 r. Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie ul. Daszyńskiego 42 na lata 2020 -2023

6. Ogłoszenie z dnia 31 maja 2021 r. – Zakup i dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni przedmiotowych oraz sprzętu ICT – „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”

7. Ogłoszenie z dnia 5 lipca 2021 r. – Modernizacja pokrycia dachu na budynku D i łącznika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

8. Ogłoszenie z dnia 21 lipca 2021 r. – Modernizacja pokrycia dachu na budynku D i łącznika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla jednostek oświatowych Powiatu Oleśnickiego na okres od 01.02.2022 r.  do 31.08.2022 r.”

10. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie na okres od 01.05.2022 r. do 31.08.2023 r.”

11. Ogłoszenie z dnia 16 czerwca 2023 r. – Roboty budowlane – Przebudowa budynku C w ZSP Syców wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej


POWRÓT