W dniu 04 października 2016 r. odbyła się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Udział wzięli uczniowie z klasy III i klasy IV. Na wyniki, które będą 28 października, czekamy z niecierpliwością.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Organizowana jest już po raz dziewiąty.Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dodaj komentarz