{gallery}/galeria/g_132/1{/gallery}30 listopada 2012 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
o Bankach.
Punktualnie o godzinie 12.00 w szkołach ponadgimnazjalnych otwarto zalakowane koperty z zestawami 20 pytań.  Od chwili otrzymania testu, każdy uczestnik miał 20 minut na sprawdzenie swojej  wiedzy o bankach. W  naszej szkole udział wzięło 19 uczniów z technikum ekonomicznego.

Hasło przewodnie to Płatności bezgotówkowe w Polsce, a więc oprócz pytań z zakresu ogólnej wiedzy o bankach pojawiła się znajomość wiedzy o obrocie bezgotówkowym, jego formach i instrumentach, zapewnienie zaufania ucznia do obrotu opierającego się na powstałych wcześniej relacjach między bankiem a klientem, budowanie zaufania do gospodarki elektronicznej, bankowości elektronicznej i zakupów przez Internet oraz zachęcanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykorzystujących Internet do dokonywania płatności bezgotówkowych oraz korzystania z kont internetowych.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach organizowana jest przez Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S” w Gnieźnie. Rywalizacja odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Wyniki I etapu ogłoszone zostaną  12 grudnia 2012 roku. Trzymamy kciuki!

{gallery}/galeria/g_132/{/gallery}

Dodaj komentarz