26 lutego 2019r. uczennice drugiej klasy technikum ekonomicznego przystąpiły do pierwszego etapu OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BIZNESIE
I INNWOACJACH organizowanej przez Stowarzyszenie Instytutu Nowych Technologii w ŁODZI. Eliminacje polegały na rozwiązaniu sprawdzianu online, który miał formę testu wielokrotnego wyboru.