Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl – Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie organizowanej pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Zapisy do 19 listopada 2010r.

Celem interdyscyplinarnej „Ogólnopolskiej Olimpiady o Państwie i Prawie” jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych  wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa, w tym – konstytucyjnego, zasad i procedur demokratycznych, Unii Europejskiej, Praw Człowieka. Podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw praworządności i szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej, poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej młodzieży.

Rozwijanie kompetencji obywatelskich poprzez poznawanie mechanizmów funkcjonowania demokratycznego państwa i form udziału obywateli w życiu publicznym. Utrwalenie wiedzy o prawach i wolnościach człowieka i środkach ich ochrony. Pogłębianie znajomości zasad i sposobu działania organów władzy publicznej. Uświadomienie roli społecznej i funkcji mediów, znaczenia pluralizmu politycznego i kulturowego, zadań samorządu terytorialnego, partii politycznych i innych zrzeszeń obywateli. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.

Olimpiada organizowana jest w formie trzystopniowych zawodów:
1. I stopień – szkolny
2. II stopień – okręgowy
3. III stopień – centralny (finał)

Nagrody:
a)    I miejsce: nieodpłatne studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA przez cały okres 5 lat studiów w pokoju jednoosobowym oraz miesięczne stypendium w wysokości 200 zł. przez cały okres 5 lat studiów;                                                                                                             
b)    II miejsce: nieodpłatne studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA przez cały okres 5 lat studiów w pokoju jednoosobowym;
c)    III, IV i V miejsca: nieodpłatne, 5-letnie studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji;
d)    laureaci zajmujący III, IV i V miejsce oraz finaliści zajmujący miejsca od VI do X mają zapewniony przydział miejsca w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA;
e)    VI, VII, VIII, IX, X miejsca:  zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz 50% zniżki na studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji na okres 5 lat;
f)    każdy finalista Olimpiady: zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej i przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Zapisy do 19 listopada 2010r.

Dodaj komentarz