8 stycznia 2010 roku w naszej szkole odbył się II stopień Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie w której brali udział uczniowie z naszej szkoły oraz uczniowie z Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku.
Celem Olimpiady jest wielostronne działanie na rzecz podnoszenia wśród młodzieży świadomości prawnej, kształtowania postaw szacunku dla prawa, propagowanie kultury prawnej poprzez upowszechnianie wiedzy na ten temat.

II topień Olimpiady składał się z dwóch etapów:
I etap pisemny – w ramach którego uczestnicy odpowiadali na 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 60 minut.
II etap – obejmował odpowiedzi pisemne na 6 krótkich pytań problemowych z różnych dziedzin prawa udzielone w nieprzekraczalnym czasie 60 minut.

Nad przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w składzie:

p. Jan Kamiński – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu jako przewodniczący Olimpiady,

p. Ewa Mencel– członek komisji,

p. Magdalena Galińska – członek komisji.

Życzymy wszystkim uczestnikom jak najlepszych wyników i zakwalifikowania się do trzeciego stopnia Olimpiady.

 

Dodaj komentarz