{gallery}/galeria/g_72/1{/gallery}16 grudnia 2010r.   i 13 stycznia 2011r.  odbył się w naszej szkole Ogólnopolski konkurs z zakresu rachunkowości

Tematyka konkursu obejmowała: podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości finansowej jednostki gospodarczej, ewidencję działalności gospodarczej, sprawozdawczość finansową oraz elementy analizy finansowej.

Celem Konkursu z Zakresu Rachunkowości było:
budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości jak również popularyzacja zawodów związanych z tą dziedziną wiedzy
– podnoszenie poziomu nauczania rachunkowości
– propagowanie kierunków ewolucji systemu rachunkowości
– wdrożenie programów finansowo księgowych do nauczania rachunkowości

Konkurs miał zasięg ogólnopolski i jest trzystopniowy (etap I – edukacyjny etap II – kwalifikacyjny i etap III ogólnopolski –  kształcący umiejętności w zakresie prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie). Organizatorzy Konkursu to Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie w porozumieniu z Dyrekcją we współpracy ze: Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Odział Podkarpacki w Rzeszowie oraz Politechniką Rzeszowską i Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie.

Test eliminacji w etapie I edukacyjnym  16 grudnia 2010r.  trwał 45 minut.
Naszą szkołę w tym etapie reprezentowali uczniowie klasy najwyżej programowo – klasy 4 C TE.

Pisząc test w ramach I etapu nie zakwalifikowali się do II etapu. Może w przyszłym roku będzie lepiej. Test w etapie II uczniowie napisali w celach edukacyjnych sprawdzając swój poziom wiedzy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista, który odbędzie się w czerwcu br.

Opiekun konsultant tego konkursu: Anna Mak

 {gallery}/galeria/g_72/{/gallery}

Dodaj komentarz