Dnia 11 stycznia 2018 o godzinie 10 w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (I etap szkolny), której organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematyka Olimpiady obejmowała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości  związanych z szeroko pojętą ekologią, a także
z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników była wymagana znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych
z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Uczniowie rozwiązywali
w ciągu 60 minut test składający się z 50 pytań. Niezbędnym warunkiem do zakwalifikowania się do II etapu było uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi (40 punktów).
Z naszej szkoły w  Olimpiadzie wzięło udział 25 uczniów z klas: I TE, 1TL, 1TM, 2TE, 2TL Niestety żaden uczeń  nie zakwalifikował się do II etapu.

Wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w Olimpiadzie dziękujemy.