Dnia 11 stycznia 2017 w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (I etap szkolny), której organizatorem jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka Olimpiady obejmowała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości  związanych z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników jest wymagana znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Uczniowie rozwiązywali w ciągu 60 minut test składający się z 49 pytań. Niezbędnym warunkiem do zakwalifikowania się do II etapu było uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi (39 pytań). Z naszej szkoły wzięło udział w tej Olimpiadzie 15 uczniów z klasy I TE, 1TLi 2TM. Niestety żaden uczeń z naszej szkoły nie zakwalifikował się do II etapu.

 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w Olimpiadzie dziękujemy.

Dodaj komentarz