Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie: Patrycja Górniak kl.4TL, Julia Bałaga kl.3TME, Justyna Lenda kl.3TME, Natalia Ślak kl.3TL, Angelika Krawczyk kl.3TL, Julia Kowalska kl.1TLa, Arkadiusz Bieniek kl.1TLb oraz Daria Wilkowska kl.1TLb zakwalifikowali do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, który odbędzie się 6 grudnia 2019 r. we Wrocławiu. Temat zmienny olimpiady w roku szkolnym 2019/2020 brzmiał „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Uczniowie pisali prace konkursowe na temat;
1. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski.
2. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
3. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem

Gratulujemy i życzymy powodzenia we Wrocławiu.