Miło nam poinformować, że nasi uczniowie – Patrycja Marczak (2TL), Oliwier Szymczak (4TL) oraz Sandro Tomaszczyk (4TL) –  zajęli pierwsze miejsce w konkursie pt. „Uczniowski mini projekt badawczy w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru danego zawodu”.

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do działania pt. „Uczniowski mini projekt badawczy w zakresie innowacyjnego zastosowania w praktyce wiedzy z obszaru danego zawodu” realizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły dwie drużyny. W skład pierwszej grupy weszli uczniowie klasy II technikum logistycznego: Dominika Gretkowska, Magdalena Marciniak oraz Paweł Kapuściak, którzy realizowali projekt pt. „Zastosowanie kodów kreskowych w gospodarce magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa”. Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawowała p. mgr Anna Mak.

Drugą grupę reprezentowali uczniowie: Patrycja Marczak (2TL), Oliwier Szymczak (4TL) oraz Sandro Tomaszczyk (4TL), którzy realizowali projekt pt. „Automatyczne sprawdzanie obecności uczniów przy użyciu technologii RFID”. Opiekę nad grupą sprawowała p. mgr inż. Magdalena Małolepsza.

24 i 25 marca 2015 roku wszystkie drużyny z zawodu technik logistyk prezentowały swoje prace przed komisją konkursową składającą się z ekspertów w dziedzinie logistyki oraz odpowiadały na pytania dotyczące zrealizowanego projektu.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła grupa z naszej szkoły realizująca projekt pt. „Automatyczne sprawdzanie obecności uczniów przy użyciu technologii RFID„ pokonując 12 pozostałych drużyn z całego województwa dolnośląskiego. Serdecznie gratulujemy!!!

 

Dodaj komentarz