14.12.2022 r. została podpisana umowa patronacka między: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe. Eksport-Import „Lech-Pol” Leszek Iwanicki a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.
Celem współpracy jest wspólna realizacja projektu dotyczącego utworzenia klasy patronackiej w zawodach: tapicer, stolarz oraz krawiec efektywnie wiążącej kształcenie teoretyczne z praktyczną nauką zawodu na potrzeby firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe. Eksport-Import „Lech-Pol” Leszek Iwanicki i lokalnego rynku pracy.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie utworzenia i prowadzenia klasy patronackiej dla młodocianych pracowników, którzy obok teoretycznej nauki zawodu w Szkole będą świadczyć pracę na rzecz firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe. Eksport-Import „Lech-Pol” Leszek Iwanicki w ramach przygotowania zawodowego.