W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie od listopada 2017r. do 10.05.2018r. trwało przygotowanie uczestników do wyjazdu na praktyki zawodowe do Berlina oraz do Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Przygotowanie odbywało się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

10 uczestników mobilności z klas trzecich technikum, kształcących się w zawodach technik mechanik oraz technik logistyk uczestniczyło w zajęciach z przygotowania kulturowo-językowego, oraz  przygotowania pedagogicznego. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzonych przez nauczycieli z ZSP jak również przez wykładowców z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Centrum Will’ego Brandta we Wrocławiu. Podstawowym celem zajęć było wprowadzenie i utrwalenie fachowego słownictwa w języku angielskim i niemieckim w zakresie słownictwa zawodowego, po to aby dobrze przygotować młodzież do wykonywania zadań podczas praktyki zawodowej.

W ramach przygotowania pedagogicznego odbyły się zajęcia   z   pedagogiem szkolnym  poświęcone   asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz technikom autoprezentacji.

W ramach projektu dla uczestników mobilności  zorganizowane zostały prelekcje na temat  „Bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę”. Prelekcję poprowadzili przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Uczniowie zostali poinformowani o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych natomiast rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy rozmawiał z uczniami o bezpieczeństwie i odpowiedzialności cywilnej i karnej w krajach Unii Europejskiej.

Ponadto uczestnicy mobilności zawiązali koło „Ciekawi świata” w ramach którego wykonywali różne działania pozwalające im dobrze przygotować się do wyjazdu np. przygotowali prezentację o miejscowościach w których będą realizować praktyki, o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć podczas pobytu, przygotowali mapę komunikacyjną od miejsca zakwaterowania do miejsca pracy, opracowali logo projektu, które zostało umieszczone na koszulkach promujących projekt i szkołę.

Uczniowie od 13.05.2018r. do 01.06.2018r. pod opieką nauczycieli z ZSP realizują praktykę zawodową w Berlinie i Portsmouth.

Ewa Mencel – koordynator projektu dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji działań.