Dyrekcja i nauczyciele przedmiotów zawodowych, składają serdeczne podziękowania za bezinteresowne przekazanie pomocy dydaktycznych dla przyszłych uczniów technikum pojazdów samochodowych dla Pana Zdzisława Andrzejczaka właściciela firmy GUMI – PROFIL z Sycowa.

Serdeczne podziękowania również dla pana, który prosił o anonimowość.