Słowo „dziękuję” to zbyt mało, aby docenić zaangażowanie uczniów w życie społeczne naszego miasta. Czasem warto wyrazić wdzięczność w inny sposób… 18 marca 2024 uczniowie odebrali „Podziękowania” za pracę wolontariacką w organizacji XXI Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na Rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie. Opiekunem uczniów była Anna Ochab.