ZSP w Sycowie otrzymał od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotację na realizację projektu Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu 24 miesiące. Przyznana kwota dofinansowania to  552 738,90 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych
i językowych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy 60 uczniów ZSP w Sycowie w okresie od 01.10.2019 – 30.09.2021.

Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 60 uczniów we włoskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych z kierunkami kształcenia. Projekt realizowany będzie w ramach dwóch tur mobilności realizowanych w maju 2020 i 2021 roku.