Dnia25.11.2014 odbyły się w naszej szkole prelekcje pod hasłem „Cyberprzemoc” prowadzone przez pracownika Powiatowej Komendy Policji w Oleśnicy st.  Aleksandrę Pieprzycką, która przypomniała młodzieży zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz przedstawiła najważniejsze aspekty problemu związanego z cyberprzemocą. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół.

Dodaj komentarz