13 kwietnia 2021 r. grupa uczniów wyjeżdżających

na praktyki zagraniczne do Katanii we Włoszech uczestniczyła w prelekcji na temat: „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w krajach Unii Europejskiej.

Prelekcja została zorganizowana w ramach projektu „Praktyki zawodowe dla uczniów ZSP w Sycowie – my dla rynku pracy, rynek pracy dla nas” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji Google-Meet poprowadziła oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy aspirant Bernadeta Pytel.