Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie jest uczestnikiem programu Europejska Szkoła Informatycznych Technologii ESIT – serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do zapoznania się z możliwościami jakie daje udział w programie. Szkolnym Koordynatorem jest Pan Andrzej Łokaj, u nuiego otrzymacie Kod Rejestracyjny szkoły potrzebny do przeprowadzenia procesu przystapienia do programu. Więcej informacji poniżej.

Europejska Szkoła Informatycznych Technologii ESIT (European School of Information Technologies) to nazwa własna finansowanego ze środków unijnych programu rozwojowego szkół zawodowych i modernizacji kształcenia w zakresie ICT w celu lepszego przygotowania absolwentów do sprostania wyzwaniom nowoczesnego rynku pracy.

 

 

 

Program ESIT wdrażany jest przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe (ICS CompLearn, LFPPI Politechnika Wrocławska) pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli.

Program ESIT skierowany jest do:

Uczniów, zapewniając bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • Umożliwienie uzyskania europejskich zawodowych certyfikatów informatycznych wydawanych przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli po ukończeniu informatycznego szkolenia e-learning.
  • Informatycznego programu stażowego Wrocławiu, przy udziale telepracy z wyposażeniem w służbowy notebook.
  • Doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonego przez specjalistów on-line w serwisie internetowym.

Nauczycieli, zapewniając bezpłatne wsparcie w zakresie:

  • Programu szkoleniowo-doradczego, obejmującego szkolenia i bezpośrednie wsparcie doradcze nauczycieli w zakresie kierunków merytorycznej modernizacji kształcenia zawodowego w obszarze technologii informatycznych i wykorzystania technologii informatycznych dla wsparcia procesów nauczania w trybie zdalnym.
  • Programu certyfikacji informatycznej nauczycieli, bezpłatnie udostępniającego procedury certyfikacyjne Instytutu EITCI w Brukseli, formalnie poświadczające poziom kompetencji informatycznych istotnych w nauczaniu.
  • Programu współpracy zagranicznej, przewidującego zagraniczne wyjazdy studyjne, seminaryjne i konferencyjne w ramach realizacji współpracy ponadnarodowej z Instytutem EITCI.

Szkół zawodowych, zapewniając bezpłatne wsparcie rozwojowe w zakresie:

  • Programu modernizacyjnego obejmującego wdrożenie platformy e-learningowej i sieciowego systemu informatycznego dla wsparcia procesów dydaktycznych i administracyjnych w szkole oraz objęcie odpowiednimi szkoleniami kadr nauczycielskich i administracyjnych.
  • Programu współpracy ponadnarodowej, przewidującego udział przedstawicieli szkoły w studyjnych, seminaryjnych i konferencyjnych wyjazdach zagranicznych w ramach współpracy z Instytutem EITCI w Brukseli.
  • Programu akredytacyjnego Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI z siedzibą w Brukseli w zakresie zawodowego kształcenia informatyki w Unii Europejskiej, oraz utworzenia sieci Centrów Zawodowej Certyfikacji Informatycznej EITCI w szkołach.

Po zapoznaniu się ze szczegółami przewidzianych form bezpłatnego wsparcia udzielanego uczniom, nauczycielom oraz szkołom w ramach programu ESIT zachęcamy do przystąpienia do programu ESIT.

 

Dodaj komentarz