W ramach ogólnopolskiego projektu „Empatyczna Klasa” Uczniowie klas 1TEb, 1TLb oraz 2TLa od października 2023 realizują co miesiąc misje tematyczne takie jak: miesiąc empatii, życzliwości, wolontariatu czy dobrych uczynków.
W każdym miesiącu wykonywane są zadania na podane tematy.
Uczniowie bardzo angażują się w wykonywanie zadań.
Do tej pory zostały wykonane następujące misje:
W miesiącu empatii, uczniowie wykonywali między innymi mapę z empatycznymi hasłami, którą powieszono w klasie, wieszali empatyczne hasła na korytarzach szkoły oraz oglądali film na temat empatii.
W miesiącu życzliwości był to między innymi udział w poczcie życzliwości, warsztatach o tolerancji, udział w akcji Światowy Dzień Praw Dziecka- ubiór na niebiesko, losowaniu życzliwych haseł, czy tworzeniu serc życzliwości.
W miesiącu wolontariatu, uczniowie zbierali produkty na rzecz szlachetnej paczki, wykonywali kartki świąteczne dla domów dziecka.
Miesiąc dobrych uczynków to między innymi akcje takie jak spotkanie ze szkolną pielęgniarką i rozmowy na temat pomocy osobom dotkniętym chorobami, zbiórka dla bezdomnych kotów, oraz wizyta w szkole podstawowej i przedstawienie uczniom klas pierwszych prezentacji na temat emocji.