{gallery}/galeria/g_167/1{/gallery} Od października 2012 w ZSP Syców i 21 innych szkołach w Polsce ruszył projekt obywatelski Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana – GMINOWO. 13 listopada klasy 2cT, 3bT i 3cT wzięły udział w grze miejskiej , której celem było poznanie zasobów naszej gminy. Uczniowie odwiedzili urzędy gminy oraz jej jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum, Publiczne Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, itd.

Każda z sześciu grup przeprowadziła także sondę uliczną oraz wykonywały zadania poszerzające wiedzę o naszej gminie.

W drugiej połowie listopada zostanie uruchomiona stworzona na potrzeby projektu gra internetowa „Gminowo” o wirtualnej gminie. Uczestniczyć w niej będzie młodzież zaangażowana w projekt jak również wszyscy chętni uczniowie. O rekrutacji i rejestracji będziemy informować. Po zarejestrowaniu się gracz stanie się wirtualnym radnym i tym samym otrzyma możliwość współdecydowania o losach gminy poprzez głosowanie nad uchwałami, zgłaszanie własnych projektów uchwał czy uczestnictwo w debatach na specjalnych forach dotyczących uchwalanych aktów prawnych. Uczestnicy podzielą się na kluby radnych i komisje tematyczne. Gra zostanie również wyposażona w e-learning prezentujący istotne informacje na temat samorządu. Ponadto, gracze będą zobowiązani odpowiadać na pytania administratorów odnośnie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Nagrodą dla najbardziej aktywnych graczy (aktywność w grze będzie punktowana) jest wyjazd edukacyjny do Brukseli w czerwcu 2013 roku.

Projekt Gminowo ma zasięg ogólnokrajowy – zaangażowane są w niego 22 szkoły z 11 województw.

Uczestnicząc w działaniach takich, jak gry miejskie, gra internetowa czy symulacje wyborów do samorządów, uczniowie kształtują i utrwalają pozytywne postawy charakterystyczne dla społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynatorami projektu w naszej szkole są Renata Żak i Bartłomiej Porzucek a koordynatorem gry miejskiej z Fundacji Schumana był Łukasz Grajewski.

{gallery}/galeria/g_167/{/gallery}

Dodaj komentarz