{gallery}/galeria/g_64/1{/gallery}22 listopada 2010 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy oraz z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy filia w Sycowie.Tematem spotkania było omówienie procedur związanych z zakładaniem działalności gospodarczej oraz pozyskiwanie środków na uruchomienie własnej firmy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy 2 a ZSZ, 4 a TM, 4 b TH.

Celem spotkania było stworzenie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym oraz rozwijanie u uczniów zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej.

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczyli
Piotr Nolbert – podinspektor wydziału finansowego i podatków w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie
Sylwia Stolecka – pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy filia w Sycowie.

Organizatorzy spotkania
Ewa Mencel
Magdalena Małolepsza

{gallery}/galeria/g_64/{/gallery}

Dodaj komentarz