23 października 2017 r. nauczyciele z naszej szkoły: wicedyrektor Ewa Mencel oraz pedagog szkolny pani Beata Warszewska wzięły udział w seminarium kontaktowym  dotyczącym realizacji staży zawodowych w ramach Erasmus + .
Na seminarium obecni byli między innymi prezes ETN Luciano Donato Marino.

Seminarium odbyło się w ramach przygotowań do przeprowadzenia projektu realizowanego w naszej szkole pod hasłem „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój osobisty i zawodowy”.

Celem projektu jest: zacieśnienie współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej, umożliwienie uczniom pochodzącym z terenów wiejskich małomiasteczkowych realizacji praktyk w Niemczech i Wielkiej Brytanii, umożliwienie uczniom kontaktu z międzynarodową społecznością, rozwijanie kreatywności, samodzielności  i aktywności uczniów, zwiększenie szans młodzieży na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy, zapoznanie uczniów z realiami zagranicznych firm, otwarcie na nowe technologie związane z  TIK, umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań, rozwijanie wrażliwości, tolerancji i otwartości na różnice kulturowe, umożliwienie udziału w wolontariacie europejskim, zapoznanie uczniów z międzynarodowym rynkiem  pracy oraz specyfiką dotyczącą krajów partnerskich, poznanie kultury, historii i obyczajów Niemiec i Wielkiej Brytanii, umożliwienie zwiększenia kompetencji językowych, ułatwienie uczniom płynnego przejścia od etapu nauki do początków kariery zawodowej – zagraniczne praktyki początkiem sukcesów zawodowych, ułatwienie adaptacji  uczniów do nowych realiów w krajach goszczących, poszerzenie oferty szkoły jej atrakcyjności i konkurencyjności na lokalnym rynku, podniesienie jakości pracy szkoły w odniesieniu do organizacji procesu kształcenia zawodowego i praktycznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 106 684,92 zł