Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie AD REM – Ogólnopolski Konkurs Debat organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.
I etap – szkolny został przeprowadzony w dniu 27 września 2010 r., w którym uczestniczyło 25 uczniów  klasy  IVc TE  i 26 uczniów z IV b TH . Uczniowie rozwiązywali test kwalifikacyjny weryfikujący wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz znaczenia własności prywatnej i prywatyzacji w gospodarce (praca indywidualna).
Do II etapu zakwalifikowali się uczniowie z największą ilością punktów:
1. Bartłomiej Budkowski – 19 pkt
2. Michał Kontek – 19 pkt
3. Bartosz Grzesiak – 18 pkt

Etap I pozwolił wyłonić 1 grupę trzyosobową, która wzięła udział w II etapie – międzyszkolnym.

Etap II został przeprowadzony w dniu 13 października 2010 r.; polegał on na rozwiązaniu przez zespół zadania problemowego zamieszczonego na stronie internetowej organizatora konkursu. Praca wykonywana była przez uczniów on – line.

Uczniowie zaangażowani w projekt:
– poszerzyli wiedzę z zakresu własności prywatnej, funkcjonowania giełdy i prywatyzacji,
– rozwinęli umiejętności takie jak: korzystanie z różnych źródeł informacji, prezentowanie swojego stanowiska, formułowanie wniosków, analizowanie i weryfikowanie poglądów swoich i innych.

Szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymały dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych oraz świetne narzędzie pracy dydaktycznej, jakim jest metoda debaty.
Koordynatorem  projektu w naszej szkole jest Anna Mak przy współpracy z Anną Dąbrowską.

Dodaj komentarz